Aris Soporan

Înțelege ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. 2 Timotei 2.7